Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1964:634 · Visa register
Kungörelse (1964:634) angående yttrande av barnavårdsnämnd enligt 3 § lagen den 20 mars 1964 (nr 167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Departement: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 1964-11-06
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:626
Upphävd: 1999-01-01
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att yttrande av barnavårdsnämnd enligt 3 § lagen den 20 mars 1964 med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare skall avgivas enligt formulär som riksåklagarämbetet fastställer.