Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1962:403 · Visa register
Kungl. Maj:ts brev (1962:403) till riksförsäkringsverket med bemyndigande att utfärda tillämpningsföreskrifter till lagen om allmän försäkring, m.m.
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1962-05-25
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:562
Upphävd: 1998-07-01
Kungl. Maj:t finner gott att, med stöd av 20 kap. 8 och 16 §§ lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring samt 39 § lagen den 25 maj 1962 (nr 382) angående införande av lagen om allmän försäkring, bemyndiga riksförsäkringsverket att /k/ dels /-k/ utfärda föreskrifter rörande skyldighet för enskild att lämna uppgifter, som äro av betydelse för tillämpningen av lagen om allmän försäkring, /k/ dels /-k/ utfärda tillämpningsföreskrifter till och föreskrifter i samband med införande av nämnda lag, allt i den mån Kungl. Maj:t ej annorlunda förordnat eller riksförsäkringsverket ej finner föreskrifterna vara av sådan natur att det icke ankommer på verket att meddela dem.