Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1962:216 · Visa register
Kungörelse (1962:216) angående prägel å jubileumsmynt å fem kronor
Departement: Finansdepartementet B
Utfärdad: 1962-05-25
Författningen har upphävts genom: SFS 2021:342
Upphävd: 2021-07-01
Kungl. Maj:t har, sedan till hugfästande av Hans Maj:t Konung Gustaf VI Adolfs 80-årsdag mynt- och justeringsverket bemyndigats verkställa utmyntning av omkring 250 000 stycken silvermynt å fem kronor, velat härmed kungöra, att ett jubileumsmynt av silver med valören fem kronor, utgörande lagligt betalningsmedel under de villkor, som stadgas i lagen om rikets mynt, kommer att i rörelsen utsläppas och genom Sveriges riksbanks försorg tillhandahållas allmänheten med en överkurs av fem kronor, varav vinsten tillfaller Konung Gustaf VI Adolfs 80-årsfond för svensk kultur, ävensom att det nya myntets prägel blivit fastställd sålunda: /k/ På myntets framsida: /-k/ Hans Maj:t Konungens bild, profil, vänster sida. Omskrift: "GUSTAF VI ADOLF SVERIGES KONUNG" samt, nedtill, "1882 11 XI 1962". /k/ På myntets frånsida: /-k/ Den romerska gudinnan Minerva i helfigur i egenskap av konstens och vetenskapens beskyddarinna. Omskrift: "LITTERATUR VETENSKAP KONST". Nedtill till vänster om figuren "5" och till höger "KR". Under figuren från vänster till höger myntgravörens monogram, S:t Eriksmärket samt myntdirektörens monogram. /k/ Myntets diameter: /-k/ 34 millimeter. /k/ Randen /-k/ räfflad med omväxlande en bred och två smala åsar.