Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1960:670 · Visa register
Reglemente (1960:670) för Ängsö nationalpark
Departement: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 1960-10-28
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:938
Upphävd: 1988-01-01
1 § Ängsö nationalpark, som har tillkommit i syfte att bevara ett äldre odlingslandskap i väsentligen oförändrat skick, skall vårdas och förvaltas i överensstämmelse med detta syfte. 2 § Inom nationaparken skall, med det untantag som framgår av 6 § första stycket naturvårdslagen den 11 december 1964 (nr 822), vara förbjudet att förstöra eller skada markens yta eller fast naturföremål så ock att bortföra mineral; att fälla eller skada växande eller döda träd eller buskar så ock att plocka bär annat än för omedelbar förtäring eller eljest borttaga växter eller växtdelar; att fiska utan särskilt tillstånd; att jaga, fånga eller avsiktligt döda vilda djur så ock att skada eler bortföra ägg, rom eller bo; att tälta eller göra upp eld; att medföra okopplad hund; att nyttja motordrivet fordon. Kungörelse (1968:672). 3 § Om åliggande för domänverket att meddela ordningsföreskrifter för nationalparken samt om rätt för verket att medgiva undantag från förbud, som meddelas i detta reglemente eller i ordningsföreskrifterna, stadgas i naturvårdskungörelsen den 11 december 1964 (nr 825). Kungörelse (1968:672).