Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1959:518 · Visa register
Kungörelse (1959:518) rörande tillämpning av lagarna den 6 december 1946 (nr 741) och den 4 december 1959 (nr 517) om förlängning av tiden för vissa servitut
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 1959-12-04
Ändring införd: t.o.m. SFS 1976:52
1 § För ett vart av nedan angivna tre områden skall finnas sådan nämnd som avses i omförmälda lagar: 1. Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län; 2. Västerbottens län; samt 3. Norrbottens län. 2 § har upphävts genom förordning (1976:52). 3 § har upphävts genom förordning (1976:52). 4 § Sedan beslut meddelats i ärende som handlagts av nämnd, skall ordföranden insända samtliga handlingar i ärendet jämte avskrift av beslutet till vederbörande lantmäterikontor, där de skola förvaras.