Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1959:123 · Visa register
Kungörelse (1959:123) angående prägel på jubileumsmynt å fem kronor
Departement: Finansdepartementet B
Utfärdad: 1959-04-30
Författningen har upphävts genom: SFS 2021:341
Upphävd: 2021-07-01
Kungl. Maj:t har, sedan till hugfästande av etthundrafemtioårsminnet av regeringsformens antagande den 6 juni 1809 mynt- och justeringsverket bemyndigats utmynta omkring 500 000 stycken silvermynt med valören fem kronor, velat härmed kungöra, att ett jubileumsmynt av silver å fem kronor, utgörande lagligt betalningsmedel under enahanda villkor som gälla för övriga femkronestycken, inom kort kommer att utsläppas i rörelsen och genom mynt- och justeringsverkets försorg fördelas till spridning över hela riket ävensom att det nya myntets prägel blivit fastställd sålunda: På myntets framsida: Hans Maj:t Konungens bild, profil, vänster sida. Omskrift: "GUSTAF VI ADOLF SVERIGES KONUNG". Under bilden "1959" med myntverkets märke till vänster samt myntdirektörens monogram och myntgravörens signatur till höger. På myntets frånsida: En bild föreställande representanter för de fyra stånden, samlade kring den antagna regeringsformen. Omskrift: "SVENSKA FOKETS LAGBUNDNA FRIHET". På den ena sidan av bilden "5" och på den andra "KR". Under bilden "6 juni 1809". Randen försedd med en obruten och två brutna våglinjer.