Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1957:632 · Visa register
Kungörelse (1957:632) om cancerregister
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1957-11-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2001:711
Författningen har upphävts genom: 1998:546
Upphävd: 2001-09-30
1 § Hos medicinalstyrelsen skall föras register över fall av cancer och av sådana därmed besläktade sjukdomar som styrelsen bestämmer (cancerregister). 2 § Läkare, vilken vid klinisk undersökning å sjukvårdsinrättning eller vid undersökning å patologisk institution, patologisk lasarettsavdelning, rättsmedicinsk institution eller rättsläkarstation iakttager fall av sjukdom som avses i 1 §, är i den utsträckning och i den ordning medicinalstyrelsen föreskriver skyldig att göra anmälan om fallet till styrelsen.