Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1957:122 · Visa register
Kungörelse (1957:122) om förbud mot utförsel av tobaksvaror såsom last med vissa mindre fartyg
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1957-04-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 1992:258
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1278
Upphävd: 1994-01-01
1 § Tobaksvaror får inte föras ut ur landet med fartyg av mindre brutto dräktighet än 190. Om det finns särskilda skäl får generaltull styrelsen dock meddela tillstånd till utförsel av tobaksvaror med maskindrivna fartyg som gör regelbundna resor mellan svensk och utrikes ort. Tillstånd får förenas med de villkor och föreskrifter som behövs i varje särskilt fall. Bevis skall utfärdas över meddelat tillstånd. Förordning (1992:258). 2 § Avgift tas ut för prövning av ansökan om tillstånd att med fartyg föra ut tobaksvaror enligt 1 §. För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsfö rordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 1 tillämpas. Förordning (1992:258).