Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1953:524 · Visa register
Kungörelse (1953:524) angående upphävande av skyldigheten för svensk medborgare att tillhöra nationell kyrkoförsamling m.m.
Departement: Civildepartementet RÄ
Utfärdad: 1953-06-30
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:288
Upphävd: 1993-01-01
Sådan svensk medborgare, som enligt gällande bestämmelser om medlemskap av finska församlingen i Stockholm samt tyska församlingarna i Stockholm och Göteborg skall vara ansluten till nyssnämnd församling, är hädanefter icke skyldig tillhöra dylik församling. Utträde ur församlingen sker genom vederbörlig anmälan till skattemyndigheten i Stockholm respektive skattemyndigheten i Göteborg. Skulle svensk medborgare, som på grund av stadgandet i föregående stycke befriats från skyldigheten att vara ansluten till här avsedd församling, önska tillhöra dylik församling, må han tills vidare äga rätt därtill. Vid tillämpningen av vad i gällande bestämmelser om medlemskap av här avsedd församling stadgas i fråga om rätt för annan svensk medborgare än den, som är därtill skyldig, att tillhöra dylik församling, skall så anses, som om svensk medborgare, vilken frivilligt tillhör församlingen jämlikt stadgandet i nästföregående stycke, alltjämt vore skyldig tillhöra församlingen i fråga. Lag (1991:504).