Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1953:26 · Visa register
/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1953:26) angående Islands anslutning till Nordiska rådet;
Departement: Justitiedepartementet L3
Utfärdad: 1953-02-06
Vi Gustaf Adolf, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung göra veterligt: att, sedan den 20 augusti 1952 stadga utfärdats för Nordiska rådet, motsvarande stadga antagits av Island den 10 december 1952, i följd varav enligt 15 § i förstnämnda stadga denna trätt i kraft i förhållande till Island.