Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1951:696 · Visa register
Cirkulär (1951:696) till Svenska kyrkans utlandsförsamlingar angående tillämpning av de för församlingarna fastställda kyrkoordningarna
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1951-10-26
Författningen har upphävts genom: SFS 1999:883
Upphävd: 2000-01-01
Enligt 6 § religionsfrihetslagen, vilken utfärdats denna dag, gäller, att endast svensk medborgare eller här i riket bosatt utlänning må vara medlem av svenska kyrkan. Kungl. Maj:t, som fastställt kyrkoordningar för svenska kyrkans utlandsförsamlingar i Berlin, Buenos Aires, Helsingfors, Köpenhamn, London, Oslo och Paris, vill erinra, att nämnda stadgande i religionsfrihetslagen icke innefattar någon ändring av vad kyrkoordningarna innehålla om medlemskap i församlingarna.