Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1951:147 · Visa register
Brev (1951:147) till krigsarkivet angående förvaring av krigsdomarnas arkivalier
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1951-04-21
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:446
Upphävd: 1991-07-01
I skrivelse den 9 mars 1951 har riksarkivet på anförda skäl hemställt, att Kungl. Maj:t måtte förordna att krigsdomarnas och auditörernas arkivalier skola levereras till krigsarkivet. Kungl. Maj:t - som inhämtat, att andra arkivalier i förevarande avseende icke finnas bevarade än de av krigsdomarna jämlikt 1 § e) instruktionen den 30 juni 1942 för krigsdomare, auditörer och krigsfiskaler förda anteckningar - finner gott förordna, att samma anteckningar skola överlämnas till krigsarkivet.