Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1950:544 · Visa register
Brev (1950:544) till krigsarkivet angående förvaring av krigsfiskalernas arkiv
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1950-10-27
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:446
Upphävd: 1991-07-01
Med anledning av framställning av riksarkivet i skrivelse den 15 september 1950 finner Kungl. Maj:t - jämlikt § 2 kungörelsen den 8 september 1924 angående utgallring av arkivalier ur vissa offentliga arkiv samt angående förvaring av förutvarande statsmyndigheters ävensom upplösta kommittéers m.fl. arkiv (senaste lydelse se 1946:426) - gott förordna, att handlingar som tillhört krigsfiskalernas arkiv skola överlämnas till krigsarkivet.