Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1948:473 · Visa register
Lag (1948:473) om införande av militära rättegångslagen
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1948-06-30
Författningen har upphävts genom: SFS 1986:644
Upphävd: 1987-06-01