Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1944:302 · Visa register
Lag (1944:302) om köpares rätt till märkt virke
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1944-06-09
Ved eller annat virke, som någon tillhandlat sig, må, ändå att virket är kvar i säljarens vård, ej tagas i anspråk för betalning av dennes gäld, om virket i fråga blivit tydligt märkt för köparens räkning och det vid köp av sådant virke är brukligt att genom märkning angiva vad som tillkommer köparen. Övergångsbestämmelser 1944:302 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1944. Lagen äger ej tillämpning, där utmätning ägt rum eller konkurs inträffat före nämnda dag.