Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1937:346 · Visa register
Lag (1937:346) om upphörande av vissa frälseräntor;
Departement: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1937-06-11
Frälseränta, som är förenad i samma ägares hand med den fastighet varav räntan utgår och ej besväras av sökt eller beviljad inteckning, skall omedelbart upphöra. Frälseränta, som enligt vad därom är särskilt stadgat kan inlösas för statsverkets räkning och vars inlösen icke påkallats före den 1 januari 1940, skall upphöra från och med nämnda dag. Frälseränta, med avseende varå lagen den 8 november 1912 om avlösning av vissa frälseräntor är tillämplig och vars avlösning icke påkallats före den 1 januari 1942, skall upphöra från och med sistnämnda dag. Denna lag skall träda i kraft dagen efter den då lagen, enligt därå meddelad uppgift, utkommit från trycket i Svenska författningssamling. Genom lagen upphäves lagen den 12 april 1935 (nr 102) om upphörande av vissa frälseräntor.