Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1912:360 · Visa register
Kungl. Maj:ts Skrivelse (1912:360) till kommerskollegium angående förändrade bestämmelser i avseende på berättelserna om bergshanteringen samt om industri
Departement: Industridepartementet
Utfärdad: 1912-11-22
Författningen har upphävts genom: SFS 1966:37
Upphävd: 1966-03-10