Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1910:13 · Visa register
Kungörelse (1910:13) angående viss kostnad för delgivning av handling på begäran av tysk myndighet
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1910-02-11
Författningen har upphävts genom: SFS 2013:982
Upphävd: 2014-01-01
Vi Gustaf, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt: att, sedan tyska regeringen förbundit sig att med afseende å delgifning af handling på begäran af svensk myndighet göra motsva rande medgifvande, Vi funnit godt i nåder förordna, att hvad i nådiga kungörelsen den 30 april 1909 angående delgifning af handling på begäran af utländsk myndighet finnes stadgadt därom att belopp, som i anledning af framställning om delgifning utbetalts till stämningsmän, skall anmälas till ersättning hos utrikesdepartementet eller vederbörande konsul icke skall gälla, där framställningen gjorts af tysk myndighet; skolande sålunda utgifna belopp stanna på statsverket.