Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 2 träffar
Föregående
·
SFS-nummer · 1994:1139 · Visa register
Förordning (1994:1139) om ikraftträdande av sjölagen (1994:1009) och viss följdlagstiftning
Departement: Justitiedepartementet L3
Utfärdad: 1994-06-30
Regeringen föreskriver att följande lagar skall träda i kraft den 1 oktober 1994: 1. sjölagen (1994:1009), 2. lagen (1994:1010) om ändring i utsökningsbalken (1981:774), 3. lagen (1994:1011) om ändring i lagen (1914:45) om kommission, 4. lagen (1994:1012) om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal, 5. lagen (1994:1014) om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg, 6. lagen (1994:1015) om ändring i luftfartslagen (1957:297), 7. lagen (1994:1017) om ändring i sjöarbetstidslagen (1970:105), 8. lagen (1994:1018) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979), 9. lagen (1994:1019) om ändring i sjömanslagen (1973:282), 10. lagen (1994:1020) om ändring i lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss, 11. lagen (1994:1021) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m. m., 12. lagen (1994:1022) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg, 13. lagen (1994:1023) om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land, 14. lagen (1994:1024) om ändring i mönstringslagen (1983:929), 15. lagen (1994:1025) om ändring i lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser, 16. lagen (1994:1026) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, 17. lagen (1994:1027) om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn, 18. lagen (1994:1028) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49) och 19. lagen (1994:1029) om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor.