Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:2076 · Visa register
Lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m.
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad: 1994-12-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:460
Övrigt: Lagen (1994:2076) träder i kraft 1995-07-01
Ikraft: 1995-07-01
Bestämmelserna i 9 kap. lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska gälla även med avseende på tjänstgöring som någon fullgör 1. åt det allmänna på grund av skyldighet i annan lag än lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 2. som reservofficer, 3. vid en krigsorganisation inom totalförsvaret på grund av frivilligt åtagande, 4. i Försvarsmakten för att tillgodose särskilda behov av personal för beredskapsändamål, 5. i Försvarsmakten i en internationell militär insats, eller 6. i Försvarsmakten under militär utbildning som rekryt. Lag (2010:460).