Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:2076 · Visa register
Lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m.
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad: 1994-12-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:460
Övrigt: Lagen (1994:2076) träder i kraft 1995-07-01
Ikraft: 1995-07-01
Bestämmelserna i 9 kap. lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska gälla även med avseende på tjänstgöring som någon fullgör 1. åt det allmänna på grund av skyldighet i annan lag än lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 2. som reservofficer, 3. vid en krigsorganisation inom totalförsvaret på grund av frivilligt åtagande, 4. i Försvarsmakten för att tillgodose särskilda behov av personal för beredskapsändamål, 5. i Försvarsmakten i en internationell militär insats, eller 6. i Försvarsmakten under militär utbildning som rekryt. Lag (2010:460).