Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 2 av 2 träffar
SFS-nummer · 1999:658 · Visa fulltext
Zoonoslag (1999:658)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 1999-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:88, bet. 1998/99:MJU9, rskr. 1998/99:215, EGTL363/90 s51, EGTL62/93 s49, EGTL62/93 s38, EGTL113/97 s9
CELEX-nr: 390L0667 392L0118 392L0117 397L0022
Ändring, SFS 2006:811
Rubrik: Lag (2006:811) om ändring i zoonoslagen (1999:658)
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 §§, rubr. närmast före 8, 12, 13 §§; nya 1 a, 8 a, 9 a, 10 a, 12 a, 14 §§, rubr. närmast före 1 a, 8 a, 9, 9 a, 10, 10 a, 11 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357
Ändring, SFS 2013:632
Rubrik: Lag (2013:632) om ändring i zoonoslagen (1999:658)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280
Ändring, SFS 2014:517
Rubrik: Lag (2014:517) om ändring i zoonoslagen (1999:658)
Omfattning: ändr. 1 §; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:182, bet. 2013/14:MJU23, rskr. 2013/14:266
Ändring, SFS 2014:702
Rubrik: Lag (2014:702) om ändring i zoonoslagen (1999:658)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2021:168
Rubrik: Lag (2021:168) om ändring i zoonoslagen (1999:658)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 8 a, 9 a §§; nuvarande 9 a § betecknas 9 b §; ändr. 1 a, 8, 8 a, 9, den nya 9 b, 10, 10 a, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 1 a, 8, 10 §§; nya 1 b, 1 c, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 9 a, 13 a §§, rubr. närmast före 1 b, 1 c, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 9 a, 9 b §§
Ikraft: 2021-04-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:43, bet. 2020/21:MJU6, rskr. 2020/21:198