Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 2 träffar
Föregående
·
SFS-nummer · 2010:801 · Visa fulltext
Lag (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2010:1998
Rubrik: Lag (2010:1998) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ny 20 a §
Ikraft: 2010-12-31
Förarbeten: Prop. 2010/11:19, bet. 2010/11:UbU4, rskr. 2010/11:81
Ändring, SFS 2011:190
Rubrik: Lag (2011:190) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:20, bet. 2010/11:UbU5, rskr. 2010/11:171
Ändring, SFS 2011:333
Rubrik: Lag (2011:333) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:49, bet. 2010/11:SoU12, rskr. 2010/11:202
Ändring, SFS 2012:494
Rubrik: Lag (2012:494) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 22, 33 §§, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2011:190; nya 34, 35 §§
Ikraft: 2012-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:144, bet. 2011/12:UbU20, rskr. 2011/12:277
Ändring, SFS 2012:959
Rubrik: Lag (2012:959) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2013:299
Rubrik: Lag (2013:299) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr 28 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:58, bet. 2012/13:UbU12, rskr. 2012/13:208
Ändring, SFS 2013:824
Rubrik: Lag (2013:824) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 33, 34 §§
Ikraft: 2013-12-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:187, bet. 2013/14:UbU6, rskr. 2013/14:27
Ändring, SFS 2014:418
Rubrik: Lag (2014:418) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 35 §; ändr. 34 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:220, bet. 2013/14:UbU17, rskr. 2013/14:264
Ändring, SFS 2014:459
Rubrik: Lag (2014:459) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 24, 26, 33 §§, rubr. närmast före 24 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:148, bet. 2013/14:UbU21, rskr. 2013/14:292
Ändring, SFS 2018:609
Rubrik: Lag (2018:609) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:182, bet. 2017/18:UbU27, rskr. 2017/18:310
Ändring, SFS 2018:1304
Rubrik: Lag (2018:1304) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:194, bet. 2017/18:UbU31, rskr. 2017/18:43
Ändring, SFS 2019:948
Rubrik: Lag (2019:948) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 24, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast efter 23 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:453
Rubrik: Lag (2020:453) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:105, bet. 2019/20:UbU22, rskr. 2019/20:300
Ändring, SFS 2021:453
Rubrik: Lag (2021:453) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:152, bet. 2020/21:UbU19, rskr. 2020/21:309