Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1967:837 · Visa fulltext
Patentlag (1967:837)
Departement: Justitiedepartementet L3
Förarbeten: Prop. 1966:40; 1LU 1967:53; Rskr 1967:325
Ändring, SFS 1971:626
Omfattning: ändr. 25, 72 §§
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1977:700
Rubrik: Lag (1977:700) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 5, 6, 11, 28, 38, 45, 52, 65-68, 71, 73-75 §§, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ändring, SFS 1977:730
Rubrik: Lag (1977:730) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 25, 69, 72 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:96, NU 1976/77:29, rskr 1976/77:237
Ändring, SFS 1978:149
Rubrik: Lag (1978:149) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: upph. nuvarande 7, 28-38 §§; utgår rubr. närmast före 28 §; nuvarande 8, 9 §§ betecknas 7, 8 §§, nuvarande 72-76 §§ betecknas 75-79 §§; ändr. 1-3, 6 §§, nya 7, 8 §§, 13, 15, 19-22, 24, 40, 41, 51-53, 55, 60, 65 §§, nya 75, 77 §§, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.; rubr. närmast före nuvarande 8 § sätts närmast före nya 7 §; nya 9, 28-38, 72-74, 80-93 §§, rubr. närmast före nya 28 §, 80 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1977/78:1, LU 1977/78:10, rskr 1977/78:126
Ändring, SFS 1978:150
Rubrik: Förordning (1978:150) om ikraftträdande av lagen (1978:149) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ikrafttr. av 1978:149
Ändring, SFS 1980:105
Rubrik: Lag (1980:105) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 88, 91 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:101 (bil. 5), LU 1979/80:19, rskr 1979/80:151
Ändring, SFS 1981:816
Rubrik: Lag (1981:816) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 54 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1983:433
Rubrik: Lag (1983:433) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 8, 14, 15, 22, 24, 31-34, 38, 40-42, 51, 52, 56, 72, 73, 75, 76, 86 §§, rubr. närmast före 41 §; ny 8 a §; omtryck
Ikraft: 1983-10-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:67, LU 1982/83:33, rskr 1982/83:250
Ändring, SFS 1983:434
Rubrik: Förordning (1983:434) om ikraftträdande av lagen (1983:433) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ikrafttr. av 1983:433
Ikraft: 1983-10-01
Ändring, SFS 1984:937
Rubrik: Lag (1984:937) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 31, 72 §§
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:34, LU 1984/85:9, rskr 1984/85:38
Ändring, SFS 1986:233
Rubrik: Lag (1986:233) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 25, 57, 58, 61, 66, 67, 75 §§; ny 57 a §
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:86, LU 1985/86:29, rskr 1985/86:177
Ändring, SFS 1986:1156
Rubrik: Lag (1986:1156) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 25, 75 §§
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:1330
Rubrik: Lag (1987:1330) om ändring i patentlagen
Omfattning: ändr. 64 §; nytt 12 kap
Ikraft: 1988-04-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:4, LU 1987/88:11, rskr 1987/88:39
Ändring, SFS 1991:296
Rubrik: Lag (1991:296) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 57, 62 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1992:1688
Rubrik: Lag (1992:1688) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:48, bet. 1992/93:LU17, rskr 1992/93:125
Ändring, SFS 1993:1406
Rubrik: Lag (1993:1406) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: upph. 84 §; ändr. 2 kap 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 40, 52, 60, 61, 72, 75 §§, rubr. till 2 kap; nytt 13 kap
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:22, bet. 1993/94:LU4, rskr. 1993/94:53
Ändring, SFS 1994:105
Rubrik: Förordning (1994:105) om ikraftträdande av lagen (1992:1688) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ikrafttr. av 1992:1688
Ändring, SFS 1994:234
Rubrik: Lag (1994:234) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 57, 57 a, 59 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:122, bet. 1993/94:LU17, rskr. 1993/94:227
Ändring, SFS 1994:1511
Rubrik: Lag (1994:1511) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: upph. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 §§; ändr. 105, 106 §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:86, bet. 1994/95:LU8, rskr. 1994/95:109
Ändring, SFS 1996:847
Rubrik: Lag (1996:847) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 57 a §
Ikraft: 1996-12-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1996:889
Rubrik: Lag (1996:889) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 40, 105 §§, rubr. till 13 kap
Ikraft: 1997-02-08
Förarbeten: Prop. 1995/96:179, bet. 1995/96:LU24, rskr. 1995/96:252 EGTL182/92 s22, EGTL198/96 s30
CELEX-nr: 392R1768 396R1610
Ändring, SFS 1996:890
Rubrik: Förordning (1996:890) om ikraftträdande av lagen (1996:889) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ikrafttr. av 1996:889
Ändring, SFS 1998:1456
Rubrik: Lag (1998:1456) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 61 §; nya 59 a, 59 b, 59 c, 59 d, 59 e, 59 f, 59 g, 59 h §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:11, bet. 1998/99:LU5, rskr. 1998/99:24
Ändring, SFS 2000:1158
Rubrik: Lag (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 6, 8, 12, 24, 33 §§; nya 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 6 f, 6 g §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:13, bet. 2000/01:LU2, rskr. 2000/01:83
Ändring, SFS 2004:159
Rubrik: Lag (2004:159) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 1, 3, 8, 8 a, 22, 25, 45, 46, 49, 52, 56 §§; nya 1 a, 1 b, 1 c, 3 a, 3 b, 46 a §
Ikraft: 2004-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:55, bet. 2003/04:LU18, rskr. 2003/04:181, EGTL213/1998 s13
CELEX-nr: 31998L0044
Ändring, SFS 2004:161
Rubrik: Lag (2004:161) om ändring i lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 8 § i 2000:1158
Förarbeten: Bet. 2003/04:LU18, rskr. 2003/04:181, EGTL213/1998 s13
CELEX-nr: 31998L0044
Ändring, SFS 2005:289
Rubrik: Lag (2005:289) om ändring i patenlagen (1967:837)
Omfattning: nuvarande 57 a § betecknas 57 b §; ändr. 57, 59, 60, 61 §§; ny 57 a §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2005:692
Rubrik: Lag (2005:692) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 9 kap 67 §
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2006:254
Rubrik: Lag (2006:254) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006-05-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:70, bet. 2005/06:SoU15, rskr. 2005/06:198, EGTL311/2001 s67, EUTL136/2004 s34, EGTL311/2001 s1, EUTL136/2004 s58
CELEX-nr: 32001L0083, 32004L0027, 32001L0082, 32004L0028
Ändring, SFS 2006:625
Rubrik: Lag (2006:625) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 82, 83, 91 §§; ny 68 a §
Ikraft: 2008-05-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:189, bet. 2005/06:LU32, rskr. 2005/06:284
Ändring, SFS 2006:682
Rubrik: Lag (2006:682) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 59 g, 59 f §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:242
Rubrik: Lag (2007:242) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 105 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153
Ändring, SFS 2007:516
Rubrik: Lag (2007:516) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: upph. 14, 32 §§; ändr. 1, 2, 6, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 8, 13, 15, 24, 26, 29, 31, 33, 46 a, 52, 53, 54, 72, 77, 82, 85, 87, 91, 92 §§; nya 1 d, 8 b, 8 c, 40 a, 40 b, 40 c, 40 d §§, rubr. närmast före den nya 40 a §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:56, bet. 2006/07:NU12, rskr. 2006/07:194, EUTL162/2004 s38
CELEX-nr: 32004R0873
Ändring, SFS 2007:517
Rubrik: Lag (2007:517) om ändring i lagen (2004:161) om ändring i lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 8 § i 2004:161
Förarbeten: Prop. 2006/07:56, bet. 2006/07:NU12, rskr. 2006/07:194
Ändring, SFS 2007:518
Rubrik: Lag (2007:518) om ändring i lagen (2006:625) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 82, 91 §§ i 2006:625
Förarbeten: Prop. 2006/07:56, bet. 2006/07:NU12, rskr. 2006/07:194
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:692) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ikrafttr. av 2005:692
Ändring, SFS 2007:751
Rubrik: Förordning (2007:751) om ikraftträdande av lagen (2007:516) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ikrafttr. av 1, 1 d, 2, 6, 82, 85, 87, 92 §§ i 2007:516
Ändring, SFS 2008:131
Rubrik: Förordning (2008:131) om ikraftträdande av lagen (2006:625) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ikrafttr. av 2006:625
Ändring, SFS 2008:367
Rubrik: Förordning (2008:367) om ikraftträdande av lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ikrafttr. av 8 § i 2000:1158
Ikraft: 2008-08-01
Ändring, SFS 2009:111
Rubrik: Lag (2009:111) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 57 b, 58, 59, 59 a, 59 b, 61 §§; nya 57 c, 57 d, 57 e, 57 f, 57 g, 57 h §§
Ikraft: 2009-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:67, bet. 2008/09:NU11, rskr. 2008/09:176, EUTL195/2004 s16
CELEX-nr: 32004L0048
Ändring, SFS 2010:1395
Rubrik: Lag (2010:1395) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 27, 75 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2011:580
Rubrik: Lag (2011:580) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:84
Rubrik: Lag (2013:84) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 68 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2014:289
Rubrik: Lag (2014:289) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: nuvarande 8 a, 8 b, 8 c §§ betecknas 8 b, 8 c, 8 d §§; ändr. 6, 6 a, 8 §§, de nya 8 c, 8 d §§, 15, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 40 a, 40 c, 52, 53, 55, 56, 60, 68 a, 93 §§; ny 8 a §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:53, bet. 2013/14:NU15, rskr. 2013/14:207
Ändring, SFS 2014:434
Rubrik: Lag (2014:434) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: upph. 91 §; ändr. 6 b, 40 a, 54, 57 e, 59 b, 64, 65, 71, 80, 81, 82, 86, 90, 94, 105 §§; nya 5 a, 65 a, 70 a, 82 a, 93 a, 93 b, 94 a §§
Förarbeten: Prop. 2013/14:89, bet. 2013/14:NU21, rskr. 2013/14:268, EUTC175/2013 s1, EUTL361/2012 s1, EUTL152/2009 s1, EUTL198/1996 s30
CELEX-nr: 42013A0620[01], 32012R1257, 32009R0469, 31996R1610
Ändring, SFS 2015:317
Rubrik: Lag (2015:317) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr 3 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Ändring, SFS 2016:192
Rubrik: Lag (2016:192) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: upph. 27, 67, 68, 69, 75 §§; ändr. 26, 36, 57 b, 57 e, 59 b, 65, 66 §§
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2016:229
Rubrik: Lag (2016:229) om ändring i lagen (2014:434) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 57 e, 59 b, 65 §§ i 2014:434
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2016:726
Rubrik: Lag (2016:726) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 44, 61 §§; ny 82 b §
Förarbeten: Prop. 2015/16:124, bet. 2015/16:NU22, rskr. 2015/16:264
Ändring, SFS 2016:727
Rubrik: Lag (2016:727) om ändring i lagen (2014:434) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 86 §
Förarbeten: Prop. 2015/16:124, bet. 2015/16:NU22, rskr. 2015/16:264
Ändring, SFS 2018:273
Rubrik: Lag (2018:273) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 57 d, 57 g §§
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Ändring, SFS 2020:541
Rubrik: Lag (2020:541) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 57 §
Ikraft: 2020-09-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:149, bet. 2019/20:NU18, rskr. 2019/20:312
Ändring, SFS 2022:486
Rubrik: Lag (2022:486) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 57 f §
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302