Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:724 · Visa fulltext
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:158, bet. 2008/09:KU23, rskr. 2008/09:272
Ändring, SFS 2009:857
Rubrik: Lag (2009:857) om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:865
Rubrik: Lag (2010:865) om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. 1, 17 §§, rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2010:943
Rubrik: Lag (2010:943) om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2018:1367
Rubrik: Lag (2018:1367) om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 7, 10, 17, 18 §§; nya 5 a, 5 b, 18 a, 18 b, 18 c §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:199, bet. 2017/18:KU44, rskr. 2017/18:409
Ändring, SFS 2019:938
Rubrik: Lag (2019:938) om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. 3, 5 b, 19 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2022:68
Rubrik: Lag (2022:68) om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2022-03-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:19, bet. 2021/22:KU4, rskr. 2021/22:133.