Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1178 · Visa fulltext
Förordning (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2009:740
Rubrik: Förordning (2009:740) om ändring i förordningen (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer
Omfattning: ändr. 2 §; ny 2 a §
Ikraft: 2009-08-01
Ändring, SFS 2011:1561
Rubrik: Förordning (2011:1561) om ändring i förordningen (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2012-02-01
Ändring, SFS 2014:169
Rubrik: Förordning (2014:169) om ändring i förordningen (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer
Omfattning: nya 3 a, 3 b, 7 a §§
Ikraft: 2014-05-15
Ändring, SFS 2015:1002
Rubrik: Förordning (2015:1002) om ändring i förordningen (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer
Omfattning: ändr. 1, 13 §§
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: Jfr prop. 2015/16:1, utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85
Ändring, SFS 2017:1091
Rubrik: Förordning (2017:1091) om ändring i förordningen (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:2072
Rubrik: Förordning (2018:2072) om ändring i förordningen (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer
Omfattning: ändr. 7, 9 §§
Ikraft: 2019-01-01