Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2023:86 · Visa fulltext
Förordning (2023:86) om statsbidrag för inköp av läroböcker och lärarhandledningar
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2023-04-03
Ändring, SFS 2023:394
Rubrik: Förordning (2023:394) om ändring i förordningen (2023:86) om statsbidrag för inköp av vissa läromedel
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2023-07-02
Ändring, SFS 2024:267
Rubrik: Förordning (2024:267) om ändring i förordningen (2023:86) om statsbidrag för inköp av vissa läromedel
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4, 6, 10 §§
Ikraft: 2024-07-01