Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:913 · Visa fulltext
Lag (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:177, bet. 2021/22:SoU30, rskr. 2021/22:381
Ändring, SFS 2023:822
Rubrik: Lag (2023:822) om ändring i lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:131, bet. 2023/24:SoU3, rskr. 2023/24:46
Ändring, SFS 2024:246
Rubrik: Lag (2024:246) om ändring i lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2025-07-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:SoU22, rskr. 2023/24:159