Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:66 · Visa fulltext
Lag (2022:66) om konsultation i frågor som rör det samiska folket
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2022-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:19, bet. 2021/22:KU4, rskr. 2021/22:133.
Ändring, SFS 2022:69
Rubrik: Lag (2022:69) om ändring i lagen (2022:66) om konsultation i frågor som rör det samiska folket
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2024-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:19, bet. 2021/22:KU4, rskr. 2021/22:133.