Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:511 · Visa fulltext
Förordning (2022:511) om elektronisk kommunikation
Departement: Infrastrukturdepartementet
Ikraft: 2022-06-03 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2018/1972
Ändring, SFS 2022:512
Rubrik: Förordning (2022:512) om ändring i förordningen (2022:511) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §
Ikraft: 2022-10-01
Ändring, SFS 2022:1087
Rubrik: Förordning (2022:1087) om ändring i förordningen (2022:511) om elektronisk kommunikation
Omfattning: upph. rubr. närmast före 9 kap. 12 §; nuvarande 9 kap. 12, 13 §§ betecknas 9 kap. 13, 15 §§; ändr. 9 kap. 11 §, den nya 9 kap. 13 §, rubr. närmast före 9 kap. 13 § sätts närmast före 9 kap. 15 §; nya 9 kap. 12, 14 §§, rubr. närmast före 9 kap. 11, 12 §§
Ikraft: 2022-08-01