Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:511 · Visa fulltext
Förordning (2022:511) om elektronisk kommunikation
Departement: Finansdepartementet DIS
Ikraft: 2022-06-03 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2018/1972
Ändring, SFS 2022:512
Rubrik: Förordning (2022:512) om ändring i förordningen (2022:511) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §
Ikraft: 2022-10-01
Ändring, SFS 2022:1087
Rubrik: Förordning (2022:1087) om ändring i förordningen (2022:511) om elektronisk kommunikation
Omfattning: upph. rubr. närmast före 9 kap. 12 §; nuvarande 9 kap. 12, 13 §§ betecknas 9 kap. 13, 15 §§; ändr. 9 kap. 11 §, den nya 9 kap. 13 §, rubr. närmast före 9 kap. 13 § sätts närmast före 9 kap. 15 §; nya 9 kap. 12, 14 §§, rubr. närmast före 9 kap. 11, 12 §§
Ikraft: 2022-08-01
Ändring, SFS 2023:583
Rubrik: Förordning (2023:583) om ändring i förordningen (2022:511) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §, 7 kap. 2 §, rubr. närmast före 9 kap. 3 §
Ikraft: 2024-01-01
Ändring, SFS 2024:190
Rubrik: Förordning (2024:190) om ändring i förordningen (2022:511) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2, 5 §§; nya 1 kap. 9 a, 9 b, 9 c §§, rubr. närmast före 1 kap. 9 a §
Ikraft: 2024-05-01