Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:368 · Visa fulltext
Lag (2022:368) om nationella järnvägssystem
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2022-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:83, bet. 2021/22:TU9, rskr. 2021/22:229