Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:291 · Visa fulltext
Förordning (2022:291) om tillfälligt statsbidrag till ideella organisationer för kvalitetshöjande åtgärder på skyddade boenden
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet JÄM
Ikraft: 2022-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2024:312
Rubrik: Förordning (2024:312) om ändring i förordningen (2022:291) om tillfälligt statsbidrag till ideella organisationer för kvalitetshöjande åtgärder på skyddade boenden
Omfattning: upph. 21 §, rubr. närmast före 21 §; ändr. 3, 5, 8, 10 §§
Ikraft: 2024-07-01