Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:259 · Visa fulltext
Förordning (2022:259) om statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2022-05-10 överg.best.
Tidsbegränsad: 2024-01-01