Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1826 · Visa fulltext
Förordning (2022:1826) om EU:s gemensamma jordbrukspolitik
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:336
Rubrik: Förordning (2023:336) om ändring i förordningen (2022:1826) om EU:s gemensamma jordbrukspolitik
Omfattning: ändr. 1 kap. 7, 8 §§, 2 kap. 1, 5, 7 §§, 3 kap. 33 §, 4 kap 20 §, 5 kap. 5, 15, 22, 24 §§, 7 kap. 12, 19, 20 §§, 8 kap. 5 §, 9 kap. 14, 63 §§, 13 kap. 1 §, rubr. närmast före 2 kap. 5 §; nya 1 kap. 7 a, 7 b §§, 2 kap. 8, 9 §§, 9 kap. 47 a, 66 a §§
Ikraft: 2023-06-22 överg.best.
Ändring, SFS 2023:517
Rubrik: Förordning (2023:517) om ändring i förordningen (2022:1826) om EU:s gemensamma jordbrukspolitik
Omfattning: upph. 6 kap. 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 12 kap. 32 §; nuvarande 6 kap. 17 § betecknas 6 kap. 23 §; ändr. 1 kap. 7 §, 3 kap. 4, 6, 22, 27, 30, 31 §§, 4 kap. 3, 8 §§, 6 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§, 9 kap. 3, 18, 30, 43, 63 §§, 11 kap. 1, 17, 18, 20, 25, 31 §§, 12 kap. 4, 5, 6, 11, 25, 28, 38 §§, 13 kap. 3, 6, 7 §§, bil. 7, rubr. närmast efter 3 kap. 3 §, 11 kap. 6 §, 12 kap. 5 §, rubr. närmast före 12 kap. 37 §, rubr. närmast före 6 kap. 7, 9, 11, 13, 15, 17 §§ sätts närmast före 6 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 23 §§; nya 3 kap. 25 a, 31 a §§, 4 kap. 3 a, 3 b §§, 6 kap. 4 a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§, 9 kap. 7 a §, 11 kap. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 §§, 12 kap. 3 a, 3 b, 43, 44, 45, 46 §§, 13 kap. 3 a §, rubr. närmast före 6 kap. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§, 11 kap. 46, 51, 55 §§, 12 kap. 43, 44, 45, 46 §§
Ikraft: 2023-08-08
Ändring, SFS 2023:952
Rubrik: Förordning (2023:952) om ändring i förordningen (2022:1826) om EU:s gemensamma jordbrukspolitik
Omfattning: nuvarande 1 kap. 7 a, 7 b §§ betecknas 7 b, 7 c §§; ändr. 10 kap., 1 kap. 4, 7 §§, 2 kap. 4 §, 3 kap. 7, 9, 18 §§, 4 kap. 6, 8, 18, 20 §§, 5 kap. 22 §, 9 kap. 1, 14, 17, 25, 55, 67 §§, 11 kap. 31 §, bil. 3, rubr. 10 kap., rubr. närmast före 11 kap. 31 §; nya 1 kap. 7 a §, 9 kap. 3 a, 38 a, 38 b, 38 c, 38 d, 38 e, 38 f, 38 g §§, rubr. närmast före 9 kap. 38 a §
Ikraft: 2024-02-01
Ändring, SFS 2024:141
Rubrik: Förordning (2024:141) om ändring i förordningen (2022:1826) om EU:s gemensamma jordbrukspolitik
Omfattning: ändr. 4 kap. 17 §; nya 4 kap. 15 a, 15 b, 15 c, 15 d, 15 e, 15 f §§
Ikraft: 2024-03-18 överg.best.