Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:156 · Visa fulltext
Lag (2022:156) om alkoholskatt
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161, direktiv (EU) 2020/262
Ändring, SFS 2022:1486
Rubrik: Lag (2022:1486) om ändring i lagen (2022:156) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 13 kap. 10 §
Förarbeten: Prop. 2021/22:256, bet. 2022/23:SkU5, rskr. 2022/23:5.
Ändring, SFS 2022:1791
Rubrik: Lag (2022:1791) om ändring i lagen (2022:156) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Förarbeten: Prop. 2021/22:245, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51
Ändring, SFS 2022:1793
Rubrik: Lag (2022:1793) om ändring i lagen (2022:156) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:245, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51
Ändring, SFS 2024:555
Rubrik: Lag (2024:555) om ändring i lagen (2022:156) om alkoholskatt
Omfattning: ny 11 kap. 6 §, rubr. närmast före 11 kap. 6 §
Ikraft: 2024-08-15
Förarbeten: Prop. 2023/24:141, bet. 2023/24:UFöU1, rskr. 2023/24:274
Ändring, SFS 2024:593
Rubrik: Förordning (2024:593) om ikraftträdande av lagen (2024:555) om ändring i lagen (2022:156) om alkoholskatt
Omfattning: ikrafttr. av 2024:555