Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1390 · Visa fulltext
Förordning (2022:1390) om statligt stöd för idébanker inom holdingbolag vid universitet och högskolor
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2022-10-15