Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1274 · Visa fulltext
Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 94/62/EG
Ändring, SFS 2022:1275
Rubrik: Förordning (2022:1275) om ändring i förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar
Omfattning: ändr. 3 kap. 6, 11 §§, 4 kap. 3 §, 11 kap. 3 §
Ikraft: 2029-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/904
Ändring, SFS 2022:1424
Rubrik: Förordning (2022:1424) om ändring i förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar
Omfattning: ändr. 1 kap. 31 §, 3 kap 7 §, 9 kap. 4 §, 11 kap. 5 §, p 18 ikrafttr.- och övergångsbest.