Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:126 · Visa fulltext
Lag (2022:126) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång
Departement: Finansdepartementet DOF
Ikraft: 2022-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:66, bet. 2021/22:TU3, rskr.2021/22:151.
Ändring, SFS 2024:145
Rubrik: Lag (2024:145) om ändring i lagen (2022:126) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2024-07-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:40, bet. 2023/24:TU8, rskr. 2023/24:137