Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1257 · Visa fulltext
Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:200, bet. 2021/22:SoU31, rskr. 2021/22:443