Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:102 · Visa fulltext
Lag (2022:102) om rätt till ledighet för politiska uppdrag inom EES, i Schweiz och i Förenade kungariket
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:44, bet. 2021/22:KU9, rskr. 2021/22:135.