Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1011 · Visa fulltext
Lag (2022:1011) om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:155, bet. 2021/22:UbU26, rskr. 2021/22:412
Ändring, SFS 2023:428
Rubrik: Lag (2023:428) om ändring i lagen (2022:1011) om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:91, bet. 2022/23:JuU23, rskr. 2022/23:216
Ändring, SFS 2023:428
Rubrik: Lag (2023:428) om ändring i lagen (2022:1011) om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:91, bet. 2022/23:JuU23, rskr. 2022/23:216