Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:482 · Visa fulltext
Lag (2022:482) om elektronisk kommunikation
Departement: Finansdepartementet DIS
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302, direktiv (EU) 2018/1972
Ändring, SFS 2022:1086
Rubrik: Lag (2022:1086) om ändring i lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation
Omfattning: upph. 9 kap. 23, 24, 25 §§; nuvarande 9 kap. 26 § betecknas 9 kap. 23 §; ändr. 8 kap. 5 §, den nya 9 kap. 23 §, 9 kap. 29, 33 §§, 12 kap. 1 §, rubr. närmast före 9 kap. 29 §; nya 9 kap. 24, 25, 26, 29 a, 29 b §§, rubr. närmast före 9 kap. 24 §, 9 kap. 30 §
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:183, bet. 2021/22:JuU34, rskr. 2021/22:432
Ändring, SFS 2023:411
Rubrik: Lag (2023:411) om ändring i lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation
Omfattning: ändr. 7 kap. 36 §, 9 kap. 11 §, rubr. närmast före 9 kap. 11 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:77, bet. 2022/23:FöU9, rskr. 2022/23:218