Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:260 · Visa fulltext
Konsumentköplag (2022:260)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2022-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:85, bet. 2021/22:CU3, rskr. 2021/22:212, direktiv (EU) 2019/770
Ändring, SFS 2022:820
Rubrik: Lag (2022:820) om ändring i konsumentköplagen (2022:260)
Omfattning: ändr. 1 kap. 8 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:225, bet. 2021/22:FiU27, rskr. 2021/22:343