Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:259 · Visa fulltext
Förordning (2022:259) om statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2022-05-10 överg.best.
Tidsbegränsad: 2026-01-01
Ändring, SFS 2023:697
Rubrik: Förordning (2023:697) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2022:259) om statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2022:259
Ikraft: 2023-12-31