Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:155 · Visa fulltext
Lag (2022:155) om tobaksskatt
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161, direktiv (EU) 2020/262
Ändring, SFS 2022:1790
Rubrik: Lag (2022:1790) om ändring i lagen (2022:155) om tobaksskatt
Omfattning: upph. p 13 ikrafttr.- och övergångsbest.; ändr. 2 kap. 2, 5, 6, 9, 10, 11 §§
Förarbeten: Prop. 2021/22:245, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51
Ändring, SFS 2022:1792
Rubrik: Lag (2022:1792) om ändring i lagen (2022:155) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 5, 6, 9, 10, 11 §§
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:245, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51
Ändring, SFS 2023:213
Rubrik: Lag (2023:213) om ändring i lagen (2022:155) om tobaksskatt
Omfattning: ändr. 11 kap. 4 §
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:46, bet. 2022/23:SkU10, rskr. 2022/23:167