Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1461 · Visa fulltext
Förordning (2022:1461) om stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2022-11-30 överg.best.