Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:1274 · Visa fulltext
Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 94/62/EG
Ändring, SFS 2022:1275
Rubrik: Förordning (2022:1275) om ändring i förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar
Omfattning: ändr. 3 kap. 6, 11 §§, 4 kap. 3 §, 11 kap. 3 §
Ikraft: 2029-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/904
Ändring, SFS 2022:1424
Rubrik: Förordning (2022:1424) om ändring i förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar
Omfattning: ändr. 1 kap. 31 §, 3 kap 7 §, 9 kap. 4 §, 11 kap. 5 §, p 18 ikrafttr.- och övergångsbest.