Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:998 · Visa fulltext
Förordning (2021:998) om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2019/904