Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:8 · Visa fulltext
Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2021-01-10 överg.best.
Upphävd: 2022-04-01
Ändring, SFS 2021:114
Rubrik: Förordning (2021:114) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §; ny 7 kap.
Ikraft: 2021-02-14 överg.best.
Ändring, SFS 2021:115
Rubrik: Förordning (2021:115) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: upph. 7 kap.
Ikraft: 2021-06-01
Ändring, SFS 2021:161
Rubrik: Förordning (2021:161) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 4 kap. 1, 2 §§, 6 kap. 1 §, rubr. till 4 kap., rubr. närmast före 4 kap. 1, 2 §§; nya 8 kap., 4 kap. 3 §, rubr. närmast före 4 kap. 3 §
Ikraft: 2021-03-11
Ändring, SFS 2021:356
Rubrik: Förordning (2021:356) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1, 3, 4 §§; nya 3 kap. 5, 6 §§, rubr. närmast före 3 kap. 2, 5 §§
Ikraft: 2021-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:372
Rubrik: Förordning (2021:372) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: ny 7 kap.
Ikraft: 2021-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:373
Rubrik: Förordning (2021:373) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: utgår genom 2021:811
Ändring, SFS 2021:724
Rubrik: Förordning (2021:724) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 2, 5, 6 §§, 6 kap. 1, 2 §§; nya 3 kap. 2 a, 3 a §§, rubr. närmast före 3 kap. 3 a §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:811
Rubrik: Förordning (2021:811) om ändring i förordningen (2021:373) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: utgår 2021:373
Ändring, SFS 2021:812
Rubrik: Förordning (2021:812) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: upph. 7, 8 kap.; ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2021-07-15 överg.best.
Ändring, SFS 2021:863
Rubrik: Förordning (2021:863) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: upph. 3 kap. 2 a, 6 §§; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 2, 3 a, 5 §§, 6 kap. 1 §
Ikraft: 2021-09-29 överg.best.
Ändring, SFS 2021:864
Rubrik: Förordning (2021:864) om fortsatt giltighet av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2021:1084
Rubrik: Förordning (2021:1084) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 3 §; nya 3 kap. 2 a, 2 b, 2 c §§
Ikraft: 2021-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:1309
Rubrik: Förordning (2021:1309) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 6 kap. 1 §; nytt 7 kap.
Ikraft: 2021-12-24
Ändring, SFS 2022:2
Rubrik: Förordning (2022:2) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: upph. 3 kap. 2 a, 2 b, 2 c §§; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 3, 5 §§; nya 8 kap., 3 kap. 6 §, 4 kap. 4 §, 5 kap. 4 §, 6 kap. 3 §, 7 kap. 3 §
Ikraft: 2022-01-12 överg.best.
Ändring, SFS 2022:22
Rubrik: Förordning (2022:22) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 3 a, 5 §§, 6 kap. 1 §
Ikraft: 2022-01-19 överg.best.
Ändring, SFS 2022:33
Rubrik: Förordning (2022:33) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2022-01-31
Ändring, SFS 2022:104
Rubrik: Förordning (2022:104) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 3 a, 5 §§, 6 kap. 1 §
Ikraft: 2022-02-09 överg.best.
Ändring, SFS 2022:218
Rubrik: Förordning (2022:218) om upphävande av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Omfattning: upph.