Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:757 · Visa fulltext
Förordning (2021:757) om tidsfrister och kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 2021-07-15 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2018/2001
Ändring, SFS 2022:662
Rubrik: Förordning (2022:662) om ändring i förordningen (2021:757) om tidsfrister och kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi
Omfattning: ändr. 12 §, rubr. närmast före 12 §; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2022-07-01