Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2021:642 · Visa fulltext
Lag (2021:642) om Institutet för mänskliga rättigheter
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet MRD
Ikraft: 2021-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:143, bet. 2020/21:KU33, rskr. 2020/21:356
Ändring, SFS 2022:1053
Rubrik: Lag (2022:1053) om ändring i lagen (2021:642) om Institutet för mänskliga rättigheter
Omfattning: ny 11 §, rubr. närmast före 11 §
Ikraft: 2022-09-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:164, bet. 2021/22:KU38, rskr. 2021/22:394